16 czerwca 2019, Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Zasady realizacji zajęć wychowania fizycznego - Twój wybór

Program ten został opracowany i wprowadzony we współpracy z LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława I. Witkiewicza w 1994 r.

    
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Program wychowania fizycznego w 21 SLO ma za cel wychowanie do rekreacji tzn. wykształcenie nawyku czynnego wypoczynku, aktywnego spędzania wolnego czasu.

Podczas nauki w naszym liceum zapoznajemy uczniów z różnorodnymi sportami rekreacyjnymi tak, aby każdy mógł znaleźć swoją ulubioną formę aktywności fizycznej. Ambicją naszej szkoły jest, aby każdy nasz absolwent umiał pływać, jeździć na nartach i tańczyć. Lekcje wychowania fizycznego mają sprzyjać prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu oraz doskonalić sprawność i wydolność.

Ważną częścią naszego programu wychowania do rekreacji jest turystyka. Młodzież na „Szkole zimowej” uczestniczy w zajęciach z narciarstwa lub snowboardu. Dla chętnych organizujemy poza tym wycieczki turystyczne: piesze, rowerowe i wyjazdy weeekendowe na żagle, narty.

Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z tańca oraz w drugiej, wybranej przez siebie dyscyplinie, spośród organizowanych przez szkołę. W klasie drugiej uczniowie wybierają dwie dyscypliny.

Poza tym uczniowie w klasie pierwszej lub drugiej mają obowiązek brać udział w zajęciach sportowych na szkole zimowej oraz uczniowie wszystkich klas - w wycieczkach turystycznych realizowanych zgodnie z planem dydaktycznym 21 SLO. 

1.      Co roku, w miarę możliwości organizacyjnych, szkoła stara się zmieniać propozycję dyscyplin sportowych tak, aby w każdym roku nauki uczeń miał szansę wybrać jedną, zupełnie nową dyscyplinę tzn. taką, na którą nie uczęszczał dotychczas w żadnej klasie.

2.      Na początku roku szkolnego uczeń podpisuje deklarację o wyborze dyscyplin.

3.      W grupach mogą znajdować się uczniowie z różnych klas.  

Życzymy udanych zajęć!