15 sierpnia 2022, Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Szkoły zimowe i Szkoły pod żaglami

Szkoły zimowe w Polsce są autorstwa dr Danuty Nakonecznej i były organizowane od 1982 roku przez LX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, a następnie przez inne szkoły Towarzystwa Szkół Twórczych.
Początkowo przedpołudniowe zajęcia narciarskie wzbogacano popołudniami w regularne lekcje z niemal wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1988 roku postanowiono zajęcia popołudniowe sprofilować, wybierając zwłaszcza nauczanie języków obcych, przedmioty geograficzno-biologiczne, warsztaty z technik studiowania oraz warsztaty artystyczne. Ponieważ współautorem tej koncepcji był Włodzimierz Taboryski, ówczesny zastępca dyrektor Jolanty Lipszyc, to naturalne stało się, że po utworzeniu 21 SLO, przeniósł do niego ideę Szkół zimowych i ich program. Szkoły zimowe organizujemy od 1992/3 roku. Do Szkół zimowych dołączyliśmy Szkoły pod żaglami. Niestety, ostatnimi laty nie udaje się ich zorganizować z braku zainteresowania uczniów i rodziców.
Szkoły te nazywamy kuźnią charakterów, gdyż stawiają przed uczestnikami poważne wyzwania dla każdego uczestnika i dla grupy. Przedpołudniowe zajęcia w plenerze, popołudniowe lekcje, do których trzeba się także przygotowywać (są sprawdziany, odpowiedzi) i oczywiście życie towarzyskie - to wymaga wysiłku psychicznego i fizycznego.
Są to wyjazdy integracyjne, ale na pewno nie w popularnym tego słowa znaczeniu.