15 sierpnia 2022, Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Sesja filmowa - Twórczość Wojciecha J. Hasa

              W dniach 9 - 10 listopada w naszej szkole miała miejsce sesja naukowa poświęcona filmom Wojciecha Jerzego Hasa. Po krótkiej informacji biograficznej odbyło się spotkanie z panem Jerzym Zalewskim, przed laty uczniem Hasa. Opowiedział on o warsztacie Mistrza (słynne jazdy kamery, konstruowanie świata do kamery, praca z aktorami), o jego postawie moralnej, o wadze jego dzieł w historii filmu polskiego (a zwłaszcza szkoły polskiej). Szczególną uwagę zwrócił na „Szyfry”, konfrontując je z „Popiołem i diamentem” Andrzeja Wajdy i stawiając tezę, zgodnie z którą „Szyfry”, choć artystycznie mniej doskonałe, są dziełem uczciwym (w preciwieństwie do „Popiołu i diamentu”). Stanowią też dopełnienie filmu Wajdy, swoiste rozwinięcie pewnych, zawartych w nim wątków.

            Po spotkaniu z p. Zalewskim uczniowie obejrzeli pełnometrażowy debiut Hasa, „Pętlę” według opowiadania Marka Hłaski.

            Drugi dzień wypełniły projekcje „Jak być kochaną” i „Szyfrów” oraz dyskusja. Składała się ona ze swobodnych refleksji uczestników oraz próby rzetelnej analizy języka filmów Hasa i ich interpretacji.

            Wnioski z dyskusji brzmiałyby następująco:

- twórczość Hasa niezwykle silnie odziałuje na wyobraźnię; oparta zawsze na dziełach literackich, nie jest jednak literacka, lecz obrazowa;

- charakterystyczny jest związek tych filmów z poetyką oniryczną oraz (zwłaszcza w „Szyfrach”) z symbolizmem;

- filmy Hasa cechuje niezwykle subtelny psychologizm (mistrzowsko wygrywany przez takich aktorów jak Barbara Krafftówna, Jan Kreczmar, Tadeusz Fijewski), nieoderwany jednak od tła historycznego, społecznego i politycznego;

- filmy Hasa, zachowując wierność wobec ducha oryginałów literackich, stanowią jednocześnie odrębną, samoistną rzeczywistość artystyczną.
liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotwski, rotowski, kukulska, przybysz, paprocki, kurzewski, kwieciński, kaczorowska, rodziewicz, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, szajewski, molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,