17 lutego 2019, Imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Program

W Warszawie jest dużo młodzieży żywo interesującej się teatrem. Nie wszyscy mają szczęście trafić do szkół/klas, w których ich teatralne zainteresowania mogą się rozwijać. Wielu gimnazjalistów dopiero szuka swoich zainteresowań.
Ten program realizowany jest od 2012 roku. Umożliwia poznanie funkcjonowania placówek teatralnych od kulis. Oprowadza najczęściej oddelegowany pracownik teatru, ale zdarza sie, że oprowadza dyrektor. Uczestnicy poznają różne sceny i ich techniczne zaplecze, garderoby aktorskie, pracownie scenograficzne i kostiumowe, charakteryzatornie, magazyny rekwizytów, bufety teatralne, funkcjonowanie biura organizacji pracy artystycznej i organizacji widowni. W niektórych teatrach udaje się obejrzeć fragment próby. Poznajemy także architekturę zabytkowych budynków teatralnych. Każda grupa idzie także na wybrany spektakl do jednego z odwiedzanych teatrów. Chętni biorą udział w aktorskim warsztacie teatralnym.
W programie wzieło doptychczas ponad 140 uczniów z 37 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Grupy sa 10-25 osobowe.
Powstają fotoreportaże, które następnie zamieszczone są płytce DVD, którą otrzymują uczestnicy projektu i biblioteki ich szkół. Dbamy, aby płytka oraz materiały edukacyjne trafiała do innych szkół, a także do placówek teatralnych uczestniczących w projekcie.W ten sposób w ciągu paru lat dokonamy dokumentacji kilkudziesięciu warszawskich teatrów.
Fotoreportaże zamieszczamy na Facebooku >>> Zakochaj sie w teatrze.
W realizacji i dokumentowaniu projektu pomagają wolontariusze z 21 SLO.
Ważnymi adresatami projektu są nauczyciele wiedzy o kulturze, języka polskiego, historii sztuki. Nawiążujemy z nimi współpracę i przekazujemy informacje o ich podopiecznych oraz upubliczniamy wyniki pracy związanej z kulturą teatralną (materiał na ten temat też znajdzie się na płytce DVD).
 
Zakładane cele.
1.    Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania teatrem.
2.    Wzmocnienie patriotyzmu lokalnego związanego z kulturą i sztuką.
3.    Poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o teatrze, zwłaszcza tej dotyczącej organizacji pracy teatrów i placówek kultury.
4.    Kształtowanie emocjonalnego stosunku do teatru poprzez poznanie ludzi i zaplecza danego teatru, przygotowanie do bycia świadomym i krytycznym widzem spektaklu.
5.    Wykonanie i upowszechnienie dokumentacji fotograficznej ukazującej kulisy czternastu placówek i instytucji teatralnych.