01 czerwca 2020, Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Opis bibliograficzny

Bibliografia to spis literatury, który stanowi informację o wykorzystanych źródłach. Powinien być maksymalnie przejrzysty i ujednolicony. Kolejne pozycje powinny następować po sobie w porządku alfabetycznym (według nazwisk autorów).

 

W przypadku korzystania z wydawnictw tradycyjnych:

 

Opis bibliograficzny KSIĄŻKI:

 

Schemat: inicjał imienia autora nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania rok wydania.

 

Przykład: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, PIW, Warszawa 1977.

 

Opis bibliograficzny pojedynczego UTWORU lub FRAGMENTU stanowiącego część większej całości.

 

Schemat: inicjał imienia nazwisko autora fragmentu, tytuł utworu lub fragmentu, [w:] tegoż/ tejże, tytuł całej książki, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron podanego fragmentu.

 

Przykłady: A. Ważyk, Bez notatnika, [w:] tegoż, Wagon, PIW, Warszawa 1963, s. 18-19.

W. Szymborska, Widziane z góry, [w:] tejże, Wielka liczba, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 13.

J. Kristeva, Rozpuszczenie form,[w:] tejże, Czarne słońce. Depresja i melancholia, Universitas, Kraków 2007, 31-32.

 

Opis bibliograficzny WYBRANEGO ROZDZIAŁU w książce zbiorowej.

 

Schemat: inicjał imienia nazwisko autora rozdziału, tytuł rozdziału, [w:] inicjał imienia nazwisko autora całej książki, tytuł całej książki, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron podanego fragmentu.

 

Przykład: Sz. Wróbel, Freud wobec projektu Czarnego Oświecenia, [w:] Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztynka, Freud i nowoczesność, Universitas, Kraków 2008, s. 3-16.

 

Opis bibliograficzny HASŁA ENCYKLOPEDYCZNEGO / SŁOWNIKOWEGO

Schematy:

<Wybrane hasło> (hasło), [w:] inicjał imienia nazwisko autora encyklopedii/ słownika, tytuł encyklopedii/ słownika, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron, na których znajduje się hasło.

Hasło: <wybrane hasło>, [w:] tytuł encyklopedii/ słownika, red. inicjał imienia nazwisko redaktora encyklopedii/ słownika, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron, na których znajduje się hasło.

Przykład:

Apokalipsa (hasło), [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 74.

Opis bibliograficzny fragmentu BIBLII:

Tytuł fragmentu [w:] Tytuł Pisma Świętego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania,(ewentualnie: skrót nazwy księgi i numer rozdziału i wersetu).

Przykład: Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991, Hi 1, 1-20.

Opis bibliograficzny REKLAMY:

- prasowej:

Schemat: Nazwa produktu, [reklama prasowa], [w:] „Tytuł Czasopisma”, numer/rok wydania, s. numer strony.

Przykład: Krem Nivea Visage Q10, [reklama prasowa], [w:] „Wysokie Obcasy”, 25(680)/2012, s. 3.

- radiowej:

Schemat: Nazwa produktu, [reklama radiowa], [w:] Nazwa Stacji Radiowej, miesiąc rok emisji.

Przykład: Sklep Lidl, [reklama radiowa], [w:] RMF Classic, lipiec 2012.

- telewizyjnej:

Schemat: Nazwa produktu, [reklama telewizyjna], [w:] Nazwa Programu, miesiąc rok emisji.

Przykład: Proszek do prania Pollena 2000, [reklama telewizyjna], [w:] TVP 1, kwiecień 1987.

Opis bibliograficzny wybranego ARTYKUŁU PRASOWEGO:

 Schemat: inicjał imienia nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, [w:] „Tytuł Czasopisma” numer/rok, s. numery stron artykułu.

 

Przykład: A. Leder, Słowo w studni sensu, czyli jak Freud mógłby spierać się z Lacanem o język, [w:] „Kronos”, 1/2010, s. 60-74.

 

Opis bibliograficzny OBRAZU (grafiki, zdjęcia).

 

Schemat: inicjał imienia nazwisko autora obrazu, tytuł obrazu, [w:] inicjał imienia nazwisko autora całej książki, tytuł całej książki, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numer strony, na której zamieszczona została reprodukcja.

 

Przykład: J. Malczewski, Autoportret w zbroi, [w:] A. Ławniczakowi, Jacek Malczewski,

     Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1995, s. 123.

 

Opis bibliograficzny FILMU.

 

Schemat: inicjał imienia nazwisko reżysera [reż.], tytuł filmu, kraj produkcji rok produkcji.

 

Przykład: J. Campion [reż.], Fortepian, Australia, Francja, Nowa Zelandia 1993.

 

Opis bibliograficzny DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO.

 

Schemat: wykonawca, tytuł utworu [dokument dźwiękowy], [w:] tytuł albumu, wydawca (dystrybutor), miejsce wydania rok wydania.

 

Przykład: Fisz Envee, Kuchnia [dokument dźwiękowy], [w:]  Fru!, Sony Music Polska, Warszawa 2005.

 

W przypadku korzystania z dokumentów elektronicznych

 

Pierwsza część opisu (autor, tytuł) pozostaje niezmieniona. W drugiej (wydawnictwo) wpisuje się adres strony internetowej wraz z datą dostępu.

 

Przykłady: J. Słowacki, Chmury, [w:] http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=11496&s=1 (data dostępu: 14.09.2011)

J. Gielniak, Sanatorium V, [w:] http://sp3-kowary.pl/images/Sanatorium%20V.jpg (data dostępu: 14.09.2011)


Liceum, Warszawa, Ogólnokształcące, Społeczne, Grotowski, humanistyczne, filozofia, retoryka, historia sztuki, plastyka, liceum humanistyczne, liceum humanistyczne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotowski, wojtek rotowski, kukulska, natalia przybysz, paprocki, filip kurzewski, jan wieciński, kaczorowska, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, Andrzej szajewski, anna molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,
czne w warszawie, liceum humanistyczne warszawa, humanistyczne liceum, liceum dla humanistów, filozofia w szkole, filozofia w liceum, liceum prywatne, liceum społeczne, retoryka w szkole, szkoła aktorska, edukacja filmowa, rekrutacja do liceum, rekrutacja 2013, gorotwski, rotowski, kukulska, przybysz, paprocki, kurzewski, kwieciński, kaczorowska, rodziewicz, pietrucha, sobociński, komasa, starzecki, janczak, taboryski, 21slo, liceum grotowskiego, szwed, szajewski, molska, karpińska, akson studio, dwa brzegi,