22 maja 2019, Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Języki obce w 21 SLO

Język angielski - nauczany jest przede wszystkim na poziomie zaawansowanym (B2, C1), jednak w klasie pierwszej tworzymy także grupy średnio zaawansowane (B1), z naciskiem na szybkie nadrobienie zaległości i przejście na wyższy poziom znajomości języka. Mamy regularne zajęcia dodatkowe (powtórki z gramatyki, warsztaty z pisania) dla uczniów, którzy muszą nadrabiać zaległości bądź chcą powtarzać omówiony na zajęciach materiał, koło adresowane do tych, którzy chcą pogłębiać wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, analizować serwisy informacyjne i dyskutować po angielsku o problemach współczesnego świata. Można także uczęszczać na koło historii muzyki prowadzone po angielsku. Przygotowujemy do matury dwujęzycznej (poziom C1) w ramach rozszerzeń dodatkowych.

>>>> 

Drugi język obcy – 3 godziny w tygodniu (do wyboru): francuski, hiszpański, niemiecki - jest nauczany w grupach wg stopnia zaawansowania (mamy poziomowanie międzyklasowe). Program obowiązkowy, w miarę potrzeb, rozbudowujemy o dodatkowe konsultacje, koła przedmiotowe, fakultety maturalne. 
Zależy nam na kształceniu praktycznej umiejętności posługiwania się językiem.