11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

dr Artur Rodziewicz

Jestem absolwentem dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego (Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego). W 2009 r. obroniłem rozprawę doktorską poświęconą strukturze teorii metafizycznej i politycznej Platona, w efekcie czego uzyskałem tytuł doktora filozofii. Brałem też udział w zajęciach na Arabistyce oraz w Instytucie Filologii Klasycznej, gdzie uczyłem się języka arabskiego i greki starożytnej. W  tym też czasie dużo podróżowałem – zwłaszcza do krajów muzułmańskich (Syria, Turcja, Persja, Maroko) oraz w dzikie rejony Białorusi (którym poświęcone były moje badania etnograficzne), Krymu (gdzie sukcesywnie poznawałem kulturę Tatarów i mało znane tereny starożytnego Królestwa Bosforu) i ostatnio – Kaukazu (Gruzja, Armenia). 
       Prowadziłem zajęcia z filozofii starożytnej w Instytucie Filozofii oraz na Wydziale Nauk Politycznych, a także zajęcia z klasycznej teorii polityki w Instytucie Socjologii. Od trzech lat prowadzę w Instytucie Filologii Klasycznej UW interdyscyplinarne seminarium poświęcone lekturze pism Platona.

 Kończę pracę nad wielkim dziełem filozoficznym. Jestem autorem kilku publikacji. Jestem ponadto autorem haseł z zakresu filozofii i antropologii kultury w Słowniku Wiedzy o Kulturze, Wydaw. Arkady. Wydałem książkę Armavir poświęconą podróży po Gruzji i Armenii.

Przez dwa lata uczyłem filozofii i antropologii kultury w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Od 2002 roku pracuję w 21 SLO, gdzie mam możność realizować własne zainteresowania, starając się pozyskać do tego celu inteligentną młodzież, tj. zajmuję się z uczniami filozofią i antropologią kultury, prowadzę też zajęcia dodatkowe z filozofii i greki. Wszystkie zajęcia oparte są na lekturze tekstów źródłowych i analizie kwestii istotnych, toteż uczniowie – o ile wymagają od siebie i chcą wykorzystać dane im warunki – zdobywają gruntowne wykształcenie filozoficzne i antropologiczne oraz znajomość literatury klasycznej; nie muszą sięgać do opracowań czy zadowalać się pobieżnymi informacjami.
        Zależy mi, aby już na poziomie licealnym kształcić osoby, z którymi mogę później współpracować w ramach prowadzonych przeze mnie zajęć akademickich, tj. nadać ich edukacji sensowną kontynuację i sprawić, aby były faktyczną elitą (uczeń trzeciej klasy naszego liceum jest co najmniej równie dobrze zaznajomiony z filozofią, co student trzeciego roku studiów UW).