11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Regulamin pracowni multimedialnej

  1. W pracowni komputerowej można przebywać jedynie pod opieką lub za zgodą nauczyciela.
  2. Każdy ma stałe miejsce w pracowni i bez zgody prowadzącego zajęcia nie może go zmieniać.
  3. Administrator przydziela użytkownikom prawa do konkretnych zasobów sieciowych, konto pocztowe oraz konto na dane na serwerze. Uczeń / uczennica odpowiada za przechowywane na swoich kontach dane.
  4. W czasie zajęć nie wolno spożywać posiłków ani przechowywać żywności i napojów w pobliżu sprzętu komputerowego.
  5. Nie wolno bez zgody nauczyciela uruchamiać i instalować programów przyniesionych z zewnątrz. Dotyczy to pobierania informacji z Internetu, płyt CD i innych nośników.
  6. Z Internetu można korzystać wyłącznie w zakresie określonym przez nauczyciela.
  7. Na początku lekcji należy sprawdzić kompletność wyposażenia, działanie sprzętu i systemu operacyjnego, a zauważone usterki zgłosić nauczycielowi. Uczeń / uczennica odpowiada za stan swojego stanowiska komputerowego.
  8. Na koniec lekcji, przed opuszczeniem pracowni, należy wykonać niezbędne czynności porządkowe, wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem.