27 września 2021, Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Przedmioty, podręczniki, lektury


Zestaw podręczników i lektur obowiązkowych w roku szkolnym 2021-2022 >>>
________________________________________________
Zapraszamy na nasze podstrony przedmiotowe. Tam można zapoznać się z przedmiotowymi systemami oceniania (PSO), zasadami pracy na zajęciach, lekturami obowiązkowymi i uzupełniającymi, polecanymi stronami internetowymi i innymi ważnymi informacjami.

Przedmioty szkolne w roku szkolnym 2019-2020

            język polski >>>  / warsztaty z pisania >>>

mgr Marianna Guzek
mgr Ewa Kretkowska 
mgr Agnieszka Mysiak-Wrzeszcz

język angielski >>> 
            mgr Luiza Miąskiewicz - koordynatorka
            mgr Michał Przybysz 
 
          
języki obce: francuski, hiszpański, niemiecki >>>
mgr Ilona Harmas
mgr Jadwiga Kuzińska
mgr Melva Livia Villar Rosales 
mgr Tomasz Perzyna
mgr Aleksandra Żychlińska

historia >>>
mgr Beata Jaskłowska-Ferreras

mgr Beata Jaskłowska-Ferreras

filozofia z etyką >>>
dr Artur Rodziewicz 


historia muzyki >>>
mgr Wojciech Antosik 

historia sztuki >>>
mgr Krystyna Kubalska-Sulkiewicz 
mgr Anna Wigura


wiedza o teatrze i filmie >>>
mgr Włodzimierz Taboryski


retoryka >>>
mgr Włodzimierz Taboryski


matematyka>>>
mgr Joanna Janiak
mgr Anna Dermanowska

biologia >>>
mgr Ewa Kobos-Paskiewicz

chemia >>>
dr Beata Dasiewicz

fizyka >>>
mgr Wanda Kułakowska

geografia >>>
mgr Jan Żukowski

edukacja dla bezpieczeństwa >>>
mgr Artur Zawadzki 

mgr Tomasz Miklewicz

podstawy przedsiębiorczości >>>
mgr Beata Jaskłowska-Ferreras 

dr Beata Dasiewicz - koordynatorka
mgr Ewa Kobos-Paskiewicz
mgr Wanda Kułakowska
mgr Jan Żukowski


wychowanie fizyczne >>>
mg Janusz Zaporowski (koordynator) – tenis stołowy, grupa biegowa, ćwiczenia ogólnorozwojowe
mgr Patryk Rejmer - tańce narodowe, standardowe, współczesne
mgr Monika Wiktorow - joga/fitness
mgr Jolanta Sikorska - teatr ruchu

  
 
 Liceum dla humanistów, liceum humanistyczne, humanistyczne liceum
 
 
 
 
 Liceum dla humanistów, liceum humanistyczne, humanistyczne liceum

 

 

 

Lista nauczycieli zamieszczona wyłącznie do celów dydaktycznych na podstawie
rozdz. 4 art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)