29 września 2022, Imieniny: Michalina, Michał, Rafał
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Piątkowe poprawki

 

Poprawki organizujemy w piatki w g. 14.45 - 17.00 z myślą o osobach, które z uzasadnionych powodów nie mogły przystąpić do sprawdzianu w czasie lekcji. Dzięki poprawkom dajemy także możliwość (bez straty lekcji) poprawienia wyników sprawdzianów pisanych w terminie.

Poprawki to nie obowiązek, lecz przywilej, który można stracić, nie stosując się do ustalonych zasad.

1. Osoby nieobecne w piątek w szkole nie mają prawa do poprawek w tym dniu (o ile nie było innych ustaleń z dyrekcją szkoły).

2. Nauczyciel uczący danego przedmiotu ustala, czy i na jakich zasadach można poprawiać sprawdzian na poprawkach (odpowiednie zapisy są w PSO).

3. Na poprawki wchodzimy punktualnie: o 14.45 lub 15.30, lub 16.15. W trakcie pisania sprawdzianu nie wolno wychodzić z sali.

4. Telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne należy wyłączyć przed wejściem do sali, schować do torby, a torbę zostawić pod tablicą (wyjątek pkt 5).

5. Osoby, które ze względu na specyfikę zadań mogą korzystać z internetu w czasie poprawek zajmują w sali miejsce wskazane przez osobę nadzorującą poprawki.

5. Zakłócanie porządku, niestosowanie się do poleceń osoby nadzorującej poprawki wiąże się z pozbawieniem możliwości uczestniczenia w poprawkach w danym dniu, miesiącu, semestrze. Decyzję podejmuje dyrektor na wniosek osoby nadzorującej poprawki.

6. Ściąganie wyklucza z poprawek do końca okresu klasyfikacyjnego - dotyczy to także wszelkich innych pisemnych popraw po lekcjach i na przerwach nadzorowanych przez kogoś innego niż nauczyciel uczący danego przedmiotu. Nauczyciel/ka uczący/a danego przedmiotu nie ma obowiązku organizowania sprawdzianów w terminie dodatkowym dla osób wykluczonych poprawek.