29 września 2022, Imieniny: Michalina, Michał, Rafał
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Organizacja szkoły

 1. Działalność szkoły oparta jest na kontrakcie-umowie między dyrektorem szkoły, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami tak, by istniała jasność i wspólnie podzielane przekonanie co do zasadności idei i zasad realizacji proponowanej oferty edukacyjnej u wszystkich jej uczestników.
 2. Jest to szkoła zarządzana demokratycznie (techniką przepływu informacji), charakteryzująca się płaską strukturą zarządzania, płaską hierarchią władzy i autorytetów (dyrektor - zespół pracowników - młodzież - rodzice) - daje to możliwość każdemu uczestnikowi wnoszenia swego osobistego wkładu i przez to osobistego uczestniczenia w tym, co się w szkole dzieje (realizacja idei samorządności, bez potrzeby powoływania rozbudowanych, przedstawicielskich struktur samorządowych).
 3. Cechuje się równą dystrybucją kontroli społecznej, zachowania wszystkich uczestników regulowane są w sposób naturalny, wynikający z zawartego kontraktu, a nie z regulaminu obowiązującego tylko niektórych uczestników (np. tylko uczniów), owa kontrola dotyczy całej społeczności szkolnej.
 4. Jest to szkoła mała, o niewielkiej liczbie uczniów - stwarza to warunki umożliwiające nawiązywanie naturalnych, osobistych, emocjonalnych więzi zarówno między dorosłymi i młodzieżą, jak i między dorosłymi.
 5. Wszystkie powyższe właściwości szkoły, jako organizacji naturalnej powodują, iż może być ona elastyczna, otwarta na zmiany, łatwo adaptująca się do zmian wewnętrznych, związanych z przychodzeniem do niej nowych osób, podejmowania nowych zadań oraz zmian zewnętrznych, związanych z kontekstem polityczno-gospodarczym i społeczno-kulturowym.
 6. Realizując ideę samodzielności trzeba przyjąć zasadę płynnej organizacji toku nauczania opartego nie na konieczności zaliczenia przez ucznia materiału kolejnych klas, lecz na osiąganiu przez niego odpowiedniego poziomu realizacji zdań rozwojowych i edukacyjnych.
 7. W szkolnym cyklu nauczania mamy do czynienia z trzema etapami rozwojowymi uczniów oraz z dwoma okresami przejściowymi. Młodzi nauczyciele przechodzą przez dwa etapy i przez dwa inne przechodzą nauczyciele docierający wieku emerytalnego - oczywiście z okresem przejściowym. Każdy z tych etapów w sposób właściwy dla siebie kształtuje w danej osobie swoistą logikę poznawania i rozumienia świata.
 8. Najważniejszym zadaniem tego miejsca (szkoły) jest przeprowadzać każdego jej uczestnika (ucznia, pracownika, a niekiedy i rodzica) przez te etapy a w tym i przez okresy przejściowe - z największym dla nich zyskiem rozwojowym. Wtedy, kiedy dopełniają się zadania rozwojowo-edukacyjne okresu poprzedniego, osoba uzyskuje mistrzostwo na poziomie swoich możliwości - oraz ujawniają się jego możliwości związane z nowymi czekającymi zadaniami rozwojowo-edukacyjnymi - każdy z nas kształtuje w sobie gotowość do podjęcia nowych zadań. 
 9. Dodatkowym - równie ważnym - zadaniem szkoły jest odkryć w uczniu (pracowniku) przychodzącym do nas urazy rozwojowe okresów poprzednich - i postarać się je skorygować; oraz - przygotować opuszczających nas uczniów po szkolnej edukacji do twórczego pokonywania kolejnych faz rozwojowych dorosłego już życia. 
 10. Każdy nauczyciel ma prawo tworzenia swojej autorskiej wizji tego, czego naucza. Zobowiązany jest jednak do uwzględniania w swoim programie założeń powyższego kontraktu dydaktyczno-wychowawczego. 
 11. Szkoła realizuje w oparciu o rozbudowany profil humanistyczny liceum ogólnokształcącego i podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących.

Włodzimierz Taboryski