11 kwietnia 2021, Imieniny: Filip, Leon, Marek
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Kalendarium rekrutacji do klasy pierwszej 2021-2022


U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Z kandydatkami i kandydatami spotykamy się osobiście (także online) i rozmawiamy. 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji i spotkaniem informacyjnym 17 kwietnia o g. 10.00 prosimy o wypełnienie 
Ankiety wstępnej.

Egzamin wstępny: 15 maja, 29 maja (termin do wyboru):

Zapisy na egzamin wstępny 15 maja >>>

Zapisy na egzamin wstępny 29 maja >>>

Rok szkolny 2021-2022

 

Data

 

Dzień tygodnia

Godzina

Treść

 

13 II

sobota

10.00 (online)

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami (online).

13 III

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami (online).

od 15 III do 25 V

 

 

Zapisy (online) na egzamin wstępny.

 28 III

niedziela

 10.00-15.00
(online)

XXXV  Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2021.

17 IV

sobota

10.00

Dzień otwarty. Spotkanie informacyjne 
z kandydatkami i kandydatami.

15 V

sobota

od 9.00

Egzamin wstępny*.                                          Zapisy na egzamin do 12 V >>>

29 V

sobota

od 9.00

Egzamin wstępny*.                                          Zapisy na egzamin do 26 V >>>

do 7 VI

poniedziałek

do 15.00

Dostarczenie zaświadczeń o konkursach, olimpiadach (może być skan).

8 VI

wtorek

12.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji: listy przyjętych i listy rezerwowej

do 11 VI

piątek

do 18.00

Osoby przyjęte - potwierdzenie decyzji o wyborze naszej szkoły – opłata wpisowego 1200 zł

14 VI-
16 VI

 

 

Dostarczenie podpisanego "Kontraktu" i "Aneksu do kontraktu" 

16 VI

środa

18.00

Spotkanie z przyjętymi w wyniku rekrutacji uczennicami, uczniami i ich rodzicami

do 13 VII

 

do 15.00

16.00
 

Termin dostarczenia kompletu oryginałów dokumentów. egzamin ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych.

1 IX

środa

9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego; godzina wychowawcza, testy diagnostyczne z języka angielskiego, próba teatralna dla klasy 1 i nowych uczniów kl. 2-3.

 * Osobom zapisanym na egzamin prześlemy formularz egzaminacyjny do wypełnienia. Potwierdzeniem udziału w egzaminie jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł nie później niż 4 dni przed terminem egzaminu. 

Egzamin - w trakcie 15 minut należy zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający zainteresowania, osiągnięcia itp., można także np. pokazać swoje prace plastyczne, obiekty z własnej kolekcji, zagrać na in­strumencie, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach. Po prezentacji odbywa się rozmowa z komisją dotycząca prezentacji, zainteresowań humanistycznych i wybranej z naszej listy lektury.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.