15 grudnia 2017, Imieniny: Nina, Celina, Walerian
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Informacje dla kandydatów do kl. 1 w roku szkolnym 2017-2018

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
U nas nie obowiązuje elektroniczny system rekrutacji. Z kandydatami spotykamy się osobiście i rozmawiamy. Prosimy o zapoznanie się z >>> regulaminem rekrutacji.

Październik 2016-czerwiec 2017

     A. Realizacja naszych projektów edukacyjnych

>>> Zakochaj się w teatrze,
>>> Warszawa zmienia się.
B. Udział w >>> zajęciach dla kandydatów  
C. Udział w >>> konkursie Jeśli zimową nocą podróżny... 

Marzec 2017

 

9-11 III

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 – Pałac Kultury i Nauki

2.       

 18 III,
godz. 10,oo

Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO

Kwiecień 2017

4.     3.

 22 IV, godz. 10,oo

 Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO.

Maj 2017

5.     4.

 13 V,
godz. 10.00

 Spotkanie informacyjne z kandydatami – siedziba 21 SLO.

6.      6.

 27 V, od godz. 9,oo

 Rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian predyspozycji.*

Czerwiec 2017

7.     7.

 24 VI,
od godz. 10,oo

Rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian predyspozycji. *

8.     8.

do 26 VI do godz. 15,oo

godz. 16,oo

Poinformowanie (telefonicznie lub mailowo) o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ogłoszenie wyników rekrutacji i listy przyjętych.

9.     9.

28 VI, godz. 18,oo

Spotkanie z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami – siedziba 21 SLO.

Lipiec 2017

10.

5 VII,
do godz. 15,oo

 

Termin dostarczenia kompletu oryginałów dokumentów: zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum, 3 zdjęcia, ksero aktu urodzenia, ksero 1. strony paszportu, posiadane orzeczenia/zaświadczenia z poradni pedagogicznych. Opłacenie wpisowego (1000 zł).

*Najpóźniej na dzień przed sprawdzianem, do godziny 14.00 należy zgłosić temat prezentacji oraz wy­kupić indeks (100 zł).

W trakcie piętnastominutowej prezentacji kandydat powinien zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający jego zainteresowania, osiągnięcia itp., można także np. pokazać swoje prace plastyczne, obiekty z własnej kolekcji, zagrać na in­strumencie, opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach.

Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor powinien być przyjęty do 21 SLO.