29 września 2022, Imieniny: Michalina, Michał, Rafał
» Szkoła istnieje od 1991 roku. Organ prowadzący: » Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja

Absolwentki i Absolwenci

              Liceum dochowało się dwudziestu siedmiu roczników absolwentek i absolwentów. Od początku przyglądamy się ich dalszym losom.
Certyfikat 21 SLO za wybitną aktywność naukową, organizatorską i promocję sztuki otrzymały cztery osoby: Maurycy Korsak (matura 1996), Joanna Kulczyńska (matura 1997), Rafał Niemojewski (matura 1996), Agata Zacharzewska (matura 1996).
Od 2003 roku za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne wręczamy naszym absolwentkom i absolwentom
Dębowe Taborety. Nagrodziliśmy nimi: Krzysztofa A. Janczaka (2015), Lidię Klein (matura 2002), Jana Komasę (matura 2000), Natalię Kukulską (matura 1995), Katarzynę Markowską (matura1996), Annę Molską (matura 2002), Pawła Paprockiego (matura 2002), Natalię Przybysz (matura 2002), Piotra Sobocińskiego (matura 2003), Łukasza Zarembę (matura 2002), Katarzynę Żytomirską (matura 1996).
               
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI 
>>> ROCZNIK PIERWSZY
(1991-95)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DRUGI (1992-96)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK TRZECI (1993-97)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK CZWARTY (1994-98)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK PIĄTY (1995-99)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK SZÓSTY (1996-2000)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK SIÓDMY (1998-2002)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI 
>>> ROCZNIK ÓSMY (1999-2003)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DZIEWIĄTY (2000-2004)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DZIESIĄTY (2001-2005)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK JEDENASTY (2003-2006)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUNASTY (2004-2007)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK TRZYNASTY (2005-2008)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK CZTERNASTY (2006-2009)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK PIĘTNASTY (2007-2010)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK SZESNASTY (2008-2011)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK SIEDEMNASTY (2009-2012)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK OSIEMNASTY (2010-2013)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DZIEWIĘTNASTY (2011-2014)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY (2012-2015)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY PIERWSZY (2013-2016)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY DRUGI (2014-2017)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY TRZECI (2015-2018)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY CZWARTY (2016-2019)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY PIĄTY (2017-2020)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI
>>> ROCZNIK DWUDZIESTY SZÓSTY (2018-2021)
ABSOLWENTKI I ABSOLWENCI >>> ROCZNIK DWUDZIESTY SIÓDMY (2019-2022)